Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suupohjan Seutuverkko Oy (jäljempänä "Sunet")
Kenttätie 10 A 3
61800 Kauhajoki
Puh. 06 2413 4235

Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

Asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Sunetiin tai Sunetin tuottamien palvelujen käyttäminen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, viestinnän välitystietoja kuitenkin vain asiakkaan suostumuksen nojalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Viestintäpalvelun käyttämisessä tallentuvia viestinnän välitystietoja käytetään ainoastaan tietoyhteiskuntakaaren sallimiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkuustiedot:

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli ja henkilötunnus
  • Yhteyspuhelinnumero
  • Yhteyssähköpostiosoite
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot
  • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
  • Yritysasiakkailta ja Sunetin edustajilta on tiedot yritysten yhteyshenkilöistä ja heidän tehtävästään yrityksessä ja käyttäjätiedot
  • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Palvelujen käyttöön liittyvät tiedot

Sunetin myöntämän Varmenteen haltijan tunnistamisessa käytetyn tunnistusasiakirjan yksilöivät tiedot, valokopio tunnistusasiakirjasta, varmenteiden voimassaoloajat, julkisten avainten SHA1-tiivisteet sekä kiistämättömyys-, tunnistus- ja salausvarmenne

Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

Tiedot palvelun käyttämisestä: Kun asiakas käyttää Sunetin palveluja, tietojärjestelmiin tallentuu tietoja palvelun käytöstä. Sikäli kuin asiakas käyttää viestintäpalveluja, tietoliikenneverkkoon tallentuvat tiedot palvelun käytöstä ovat välitystietoja, joihin sovelletaan tietoyhteiskuntakaarta. Asiakkaalla ei ole välitystietojen osalta henkilötietolain mukaista tarkistusoikeutta


Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Sunet voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi toisille teleyrityksille ja viranomaisille.

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon.

Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus.

Koko henkilöstöllä ja Sunetin lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan tietoyhteiskuntakaarta ja Viestintäviraston määräyksiä.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sunet / Suupohjan Seutuverkko Oy
Kenttätie 10 A 3
61800 Kauhajoki

 

Yhteistyössä

Elisa Kuuskaista