Sikakylän ja Keskikylän osalta hankkeen toteutusta viedään eteenpäin. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen syyskuun aikana. Sikakylän osalta kiinnostuneita on tällä hetkellä 24, joista liittymäsopimuksia on palautunut 22 kpl. Keskikylän osalta kiinnostuneita on 56, joista liittymäsopimuksia on palautunut 35 kpl. Keskikylästä toivomme sopimusten pikaista palauttamista, jottei hankkeen aloittaminen viivästyisi.
Rakentamisreittien luvitusprosessi on Sikakylän ja Keskikylän osalta aloitettu. Luvat pyritään saamaan kuntoon viimeistään syyskuun alussa. Maanrakennuksen ja kaivuutöiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Urakoitsijan toteutusaikataulu on Sunetilla tiedossa syyskuun alkupuolella.

Alustavasti on suunniteltu pitää hankkeiden yhteinen infotilaisuus syyskuun alussa, ennen rakentamisen aloittamista. Tarkempi ajankohta ja paikka tiedotetaan myöhemmin.

Hirvijärvi, Taivalmaa ja Koskue: Näiltä alueilta emme saaneet tässä vaiheessa tarpeeksi kuituverkosta kiinnostuneita. Tästä syystä kuituverkon toteuttaminen näille alueille viivästyy. Asiaan palataan talven 2021 aikana.

Yhteydenottopyyntö

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.